Prihláste sa do
Vyberte si predbežné dátumy našich kurzov.
Stiahnite si a vyplňte prihlášku. Doneste ju k nám do autoškoly a dozviete sa viac informácií ako postupovať. Tešíme sa na vás.
Cenník platný od 1.7.2020
Kurz A
500€
od 24 rokov nad 35kW Obsahuje A, A2,A1
Kurz B + Škola šmyku
550€
od 17 rokov Obsahuje B, B1, AM
Kurz C
900€
od 21 rokov Nutnosť oprávnenia na skupinu B
Kurz CE
450€
od 21 rokov Nutnosť oprávnenia na skupinu C
Kurz T
450€
od 17 rokov + Prípojné vozidlo
Osobitný výcvik (bez skúšok)
250€
z A2 na A
Doškolovací kurz
300€
(nariadený políciou)
Spravte pre seba viac!
Môžte u nás získať Školu šmyku zadarmo.
Škola šmyku v hodnote 100€
Dostanete
V spolupráci so SuperDrive sme si pre vás pripravili darček. Z každého kurzu vyžrebujeme jedného žiaka, ktorý dostane kurz v hodnote 100€ Školy šmyku ZDARMA.